Niels z'n Buffel Bladzijde

Vier locomotieven van RFO en vier Buffels van ZKPL in Amersfoort. RFO 1830 + 6702 + 1837 staan gereed om de Buffels 3449 + 3439 + 3447 + 3432 af te rangeren. Links staat RFO 683 in ruste.
10 december 2020, © Niels Karsdorp.
1830 + 6702 + 1837 + 3449 + 3439 + 3447 + 3432 te Amersfoort Centraal