Niels z'n Buffel Bladzijde

Links arriveren de NS 3107 + 3207 als stoptrein 8252 uit Harlingen Haven in Leeuwarden.
Rechts staat NSR Buffel 3420 (en niet zichtbaar daarachter de 3421) voor instructie in Leeuwarden.
6 november 1996, © Niels Karsdorp.
3107 + 3207 en 3420 te Leeuwar