Niels z'n Buffel Bladzijde

Te Zuidhorn kruisen de stoptreinen tussen Groningen en Leeuwarden. Links staat Arriva 3227 als stoptrein 30251 naar Groningen en rechts staat Arriva Buffel 3449 als stoptrein 30268 naar Leeuwarden.
8 april 2006, © Niels Karsdorp.
3227 en 3449 te Zuidhorn