Niels z'n Buffel Bladzijde

NSR 3416 passeert een weiland met koeien tussen Koudum-Molkwerum en Hindeloopen als dieselpendeltrein van Stavoren naar Sneek.
9 mei 2009, © Niels Karsdorp.
3416 bij Hindeloopen