Niels z'n Buffel Bladzijde

NSR 3416 is nabij Hindeloopen onderweg als dieselpendeltrein van Sneek naar Stavoren.
10 mei 2009, © Niels Karsdorp.
3416 bij Hindeloopen