Niels z'n Buffel Bladzijde

Sinds de Buffels in principe overal zijn toegelaten is het mogelijk dat dit materieel ook op andere trajecten wordt ingezet ter vervanging van bijvoorbeeld defect materieel. Zo maakten de 3414 + 3419 op 20 december 2006 een slag van Zwolle naar Emmen als trein 3819 en terug als 3832. Hier staan de 3419 + 3414 in Nieuw Amsterdam klaar voor vertrek naar Zwolle als trein 3832.
20 december 2006, © Rob Thijs.
3419 + 3414 te Nieuw Amsterdam