Niels z'n Buffel Bladzijde

NSR 3424 + 3448 staan op spoor 13 te Zwolle opgesteld. Links is het TEE koprijtuig 1984-4 van de Stichting TEE te zien, en rechts UST-02 van Eurailscout.
9 februari 2008, © Niels Karsdorp.
3424 te Zwolle