Niels z'n Buffel Bladzijde

NSR 3430 + 3440 passeren de in herfstige kleuren getooide omgeving bij Zenderen (tussen Almelo en Borne) als trein 7935 van Zwolle naar Enschede.
25 oktober 2015, © Niels Karsdorp.
3430 + 3440 te Zenderen