Niels z'n Buffel Bladzijde

NoordNed 3448 + 3446 staan op spoor 3a te Groningen gereed om als sneltrein naar Leeuwarden te vertrekken.
4 december 2003, © Arthur Kamminga.
3448 + 3446 te Groningen