Niels z'n Buffel Bladzijde

Arriva Buffels 3449 (met daarachter niet zichtbaar de 3448) zijn zojuist uit Groningen vertrokken als sneltrein 30364 naar Leeuwarden en passeren de op het zijspoor wachtende Arriva 3224 + 3219.
10 april 2006, © Niels Karsdorp.
3449 en 3224 + 3219 te Groning