Niels z'n Buffel Bladzijde

RFO 6702 staat in de Amsterdamse Houtrakpolder gereed met de Buffels 3429 + 3431 + 3435 + 3445 om deze naar de Westhaven te slepen, vanwaar ze verder via Bad Bentheim naar Polen zullen worden gebracht. Rechts staan de Buffels 3403 + 3410 + 3424 waarvoor nog geen toekomst bekend is.
28 november 2020, © Ruben Schots.
6702 en 3403 te Houtrakpolder