Niels z'n Buffel Bladzijde

NSR 9525, bestickerd in het kader van Olympische sponsering van NSR, maakt als sneltrein 2045 van Gouda naar Arnhem een stop op spoor 1 te Driebergen-Zeist, terwijl spoor 3 door NSR Buffels 3423 en 3410 wordt bezet. De Buffels staan hier in het kader van proefmetingen tussen Driebergen-Zeist en Maarn Goederen.
1 oktober 2006, © Niels Karsdorp.
9525 en 3423 te Driebergen-Zei