Niels z'n Buffel Bladzijde

Inzet

HSB
(HSB : Hogesnelheidsbuffel)De inzet bij NS Reizigers

De inzet bij NS Reizigers in zuid-oost Nederland (vanaf 1996):

De inzet van Buffels werd gefaseerd ingevoerd. Het nieuwe materieel bleek aanvankelijk nogal gevoelig met betrekking tot de beveiliging. Regelmatig traden detectieproblemen op. Overwegbomen gingen niet om laag, of als ze al wel naar beneden gingen, gingen ze niet meer om hoog. Ook het seinwezen werd door dit materieel verstoord. Dit was onacceptabel. Om deze problemen op te lossen moesten de baanvakken voor DM'90 geschikt worden gemaakt. Dit werd onofficieel ook wel 'Buffel-proof-maken' genoemd. Als eerste kwam het traject Arnhem - Doetinchem - Winterswijk in aanmerking om 'Buffel-proof' te worden gemaakt. Gevolgd door Nijmegen - Venlo - Roermond. De werkzaamheden aan dit laatstgenoemde traject waren nogal omvangrijk. Door de gefaseerde werkzaamheden werden regelmatig nooddienstregelingen op het overige deel van dit traject uitgevoerd, en reden er bussen op de route van het deel waaraan gewerkt werd.

Tijdelijke Dienstregeling

Per 30 mei 1999 ging de exploitatie van Winterswijk - Doetinchem over naar Syntus, op 10 juni 2001 gevolgd door Doetinchem - Arnhem. Sinds 10 december 2006 is de exploitatie van Nijmegen - Venlo - Roermond overgegaan naar Veolia.

De inzet bij NS Reizigers in noord Nederland (vanaf 1997):

In het noorden waren minder problemen met dit materieel, omdat de aldaar rijdende in principe dezelfde detectieproblemen als de Buffels hadden, en de diesellijnen in Groningen en Friesland behalve 'Wadloper-proof', dus ook 'Buffel-proof' waren. De Buffels kwamen als eerste tussen Leeuwarden en Sneek / Stavoren te rijden. Later gevolgd door Leeuwarden - Groningen. Hiervoor moesten de perrons worden aangepast voor de brede Buffels. Het traject tussen Veenwouden en Grijpskerk werd verdubbeld om extra sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen in te kunnen zetten. Deze sneltreindienst kon alleen met DM'90 worden gereden, omdat DM'90 het enige NSR dieselmaterieel was dat een snelheid van 140 km/h kon en mocht behalen. Sinds 28 september 1998 is de sneltreindienst van start gegaan. Op 26 februari bestond onder andere de sneltrein 8449 van 16:12 uit Leeuwarden naar Groningen uit de Buffel 3415 en 3226. In de trein werd nog omgeroepen dat in verband met de koppeling met een de trein niet harder kon rijden dan 100 km/h. Toch werden alle rijtijden keurig gehaald....

Later werden de Buffels ook tussen Leeuwarden en Harlingen / Harlingen Haven ingezet, al dan niet in combinatie met een . Ondanks dat de Buffels detectie-technisch gezien ook van Groningen naar Delfzijl en Roodeschool en Nieuweschans zouden kunnen rijden, werden de Buffels hier niet ingezet. Slechts eenmaal heeft een Buffel in de reizigersdienst naar Roodeschool gereden.

Per 30 mei 1999 werd de exploitatie van Leeuwarden - Groningen, Leeuwarden - Harlingen Haven en Leeuwarden - Stavoren overgedragen aan NoordNed, op 28 mei 2000 gevolgd door Groningen - Roodeschool, Groningen - Delfzijl en Groningen - Nieuweschans.

De inzet bij NS Reizigers in oost Nederland (vanaf 1998):

Om het oude dieselmaterieel in oost Nederland door Buffels te kunnen vervangen moesten de trajecten in oost Nederland eerst 'Buffel-proof' worden gemaakt. Als eerste werden de Buffels tussen Zwolle en Kampen ingezet. In 2000 hebben hier tijdelijk ook gereden, al dan niet gecombineerd met Buffels.

Op traject Zwolle - Enschede waren de werkzaamheden nogal omvangrijk. Als eerste werd het traject tussen Zwolle en Wierden geschikt gemaakt voor de Buffels, en gedeeltelijk ook voor 140 km/h! Door deze snelheidsverhoging werd het mogelijk een halfuursdienst te kunnen onderhouden op dit enkelsporige traject. De werkzaamheden liepen nogal uit, zodat de NSR genoodzaakt was een nooddienstregeling in te voeren. De doorgaande treindienst tussen Zwolle en Enschede werd geknipt in Wierden, waar men moest overstappen. De treinen van de extra halfuursdienst konden vanuit Zwolle niet verder dan Heino rijden. Nadat de werkzaamheden tussen Zwolle en Wierden waren voltooid werd het gedeelte tussen Wierden en Enschede 'Buffel-proof' gemaakt. In april 1999 werd de doorgaande dienst Zwolle - Enschede met Buffels gereden.

Uiteindelijk bleken deze trajecten de laatste te zijn waarop Buffels door NS Reizigers zouden worden ingezet. Na electrificatie, uitgevoerd in 2016 en 2017, ging Zwolle - Kampen en Zwolle - Enschede per 10 december 2017 over naar Keolis, waarmee er een eind kwam aan de inzet van Buffels door NS Reizgers, alsmede ook door de inzet van Buffels in het algemeen.

De inzet bij NS Reizigers in zuid Nederland (vanaf 1998):

Het zuidelijkste inzetgebied van DM'90 in Nederland was de internationale verbinding tussen Heerlen en Aachen Hbf. Voordat DM'90 hier was toegelaten waren er vele onderhandelingen met de de duitse Eisenbahn-Bundesamt (EBA) noodzakelijk. Drie treinstellen, de 3431 - 3433, welke reeds waren voorzien van het Duitse beveiligingssysteem Indusi, kregen t.b.v. de lagere perrons in Duitsland opklapbare treeplanken. Het duurde tot augustus 1998 voordat de EBA groen licht voor de Buffel gaf. Tot die tijd bleef oud NSR dieselmaterieel uit de jaren 1950 hier rijden. Vanaf 14 augustus 1998 werden de Buffels ingezet tussen Heerlen en Aachen. Erg lang heeft de inzet van de Buffel hier niet geduurd. De DB Regio wilde de treinen uit Heerlen doortrekken naar Stolberg, maar wilde geen Buffels naar Stolberg hebben. Per 10 juni 2001 werden de Buffels hier vervangen door Talenten van DB Regio.

De inzet bij NS Reizigers in midden en oost Nederland (vanaf 1999):

In navolging van de hierboven genoemde trajecten werden ook de spoorlijnen tussen Zutphen en Apeldoorn en tussen Zutphen en Hengelo 'Buffel-proof' gemaakt. Omdat de Buffels aanvankelijk nog niet werden toegelaten tussen Hengelo en Oldenzaal, werd de treindienst tussen Zutphen en Oldenzaal geknipt in Hengelo, waar de reizigers moesten overstappen. Door een te krappe overstaptijd misten veel reizigers hun (dus niet) aansluitende trein. Nadat ook het traject tussen Hengelo en Oldenzaal 'Buffel-proof' was gemaakt kon weer een doorgaande dienst Zutphen - Oldenzaal worden gereden.

Als laatste traject werd Arnhem - Tiel geschikt gemaakt voor de Buffel. Alleen de trajecten Zutphen - Winterswijk en Almelo - Mariënberg werden niet 'Buffel-proof' gemaakt. De exploitatie van het traject tussen Almelo en Mariënberg kwam in 1998 in handen van Oostnet Rail, later opgegaan in Connexxion. Sinds 30 mei 1999 werd het traject Zutphen - Winterswijk, samen met Winterswijk - Doetinchem, door de nieuwe vervoersonderneming Syntus geëxploiteerd.

Per 14 december 2003 werd de exploitatie van Zutphen - Hengelo - Oldenzaal door Syntus overgenomen, op 1 april 2005 gevolgd door Arnhem - Tiel. Per 12 december 2004 werd Zutphen - Apeldoorn onder de naam RegioNS geëxploiteerd, waarna Arriva de exploitatie op 9 december 2012 over nam.

Per 10 december 2006 werd de exploitatie van Zwolle - Kampen voor drie jaar aan NS Reizigers gegund. NSR heeft hiervoor de Buffels 3403 en 3410 vanaf eind november / begin december 2006 voorzien van de tekst "Zwolle ---- Kampen" in witte letters en logo's van de provincie Overijssel. Ook het interieur is aangepast. De stoelen zijn opnieuw gestoffeerd in een helderdere donkerblauwe kleur en de tussenwanden zijn voorzien van bestickering met portretten van diverse doorsnee localo's en 'hun' bestemming in Kampen of Zwolle.

De inzet bij NS Reizigers in noord en oost Nederland (vanaf 2006):

Met ingang van de nieuwe dienstregeling op 10 december 2006 heeft NS Reizigers een overschot aan dieselmaterieel in de vorm van Buffels (onder andere door het vrijkomen van de Buffels van de Maaslijn, welke per 10 december 2006 door Veolia met wordt geëxploiteerd), en een tekort aan elektrische materieel. Om dit verschil te compenseren worden Buffels ingezet in de stoptreindienst op het elektrische baanvak Zwolle - Groningen. De keuze voor dit traject heeft twee redenen. Ten eerste hebben zowel Zwolle als Groningen de mogelijkheid om te tanken. Ten tweede zijn de afstanden tussen de stations groot, waardoor de Buffels, die trager optrekken dan elektrisch stoptreinmaterieel, toch grote afstanden op topsnelheid 140 km/h kunnen rijden. Tussen eind maart en begin april 2011 werd de inzet van de Buffels hier beëindigd.

Daarnaast zette NS Reizigers tussen vanaf 10 december 2006 ook Buffels op de verbinding Hengelo - Enschede in aansluiting op de internationale treinen tussen Schiphol en Berlijn via Hengelo en Bad Bentheim. Deze internationale treinen waren geïntegreerd in de binnenlandse dienst Schiphol - Hengelo - Enschede. Doordat de internationale treinen niet naar Enschede reden, reed een aansluitende pendeltrein tussen Hengelo en Enschede. Met de dienstregelingswijziging van 13 december 2009 werd de internationale trein losgekoppeld van de binnenlandse dienst naar Enschede, waardoor de noodzaak tot aansluitende treinen tussen Hengelo en Enschede verviel.

De inzet bij NS Reizigers in midden en oost Nederland (vanaf 2009):

Ingaande de nieuwe dienstregeling op 13 december 2009 werd het Buffel materieel opnieuw verdeeld. Vanwege een overschot aan dit dieselmaterieel beëindigde NS Reizigers de lease van de stellen van NS Financial Services Company. De 3427 - 3436 en 3443 - 3447 werden per 13 december geretourneerd aan de leasemaatschappij en terzijde gesteld. Ter vervanging van de geleasde stellen van RegioNS en uitbreiding van de inzet gingen de 3402, 3404, 3412 en 3414 over naar RegioNS.

Wegens de bouw van een tunnel in de autoweg N35 en de spoorlijn bij Nijverdal was er drie jaar lang geen treinverkeer mogelijk en is de treindienst tussen Zwolle en Enschede gedurende de bouwperiode gesplitst in twee losse diensten Zwolle - Nijverdal West en Nijverdal - Enschede. Samen met Zwolle - Kampen zette NS Reizigers de Buffels op deze drie trajecten in. De inzet van Buffels op Groningen - Zwolle en Leeuwarden - Wolvega is beëindigd.

Door het winterse weer in december 2009 en januari 2010 raakte veel materieel defect, waardoor NS Reizigers met een materieeltekort kampte. Met name bij het Koploper intercitymaterieel ontstonden grote tekorten. Om toch over voldoende materieel te kunnen beschikken werden de Buffels 3427 - 3433 en 3436 na enkele dagen weer in dienst gesteld, waarna de treindiensten tussen Groningen en Zwolle en tussen Leeuwarden en Wolvega weer met Buffels werden gereden. Het hierdoor vrijgekomen Koplopers verschoven naar de intercitydiensten om het tekort daar aan te vullen. Op 7 en 8 januari 2010 werden ook de 3443 - 3445 weer in dienst gesteld bij NS Reizigers, waarvan de 3443 en 3444 vanaf 15 januari werden verhuurd aan Syntus. Op 25 januari werd het materieelpark Buffels bij NS Reizigers met de weer in dienst gestelde 3434 en 3435 uitgebreid.

Nadat het materieelperikelen door het winterse weer voorbij waren, werden de Buffels 3427 - 3436 en 3443 - 3445 tussen 13 en 15 april 2010 weer terzijde gesteld, waarbij de 3443 en 3444 door Syntus weer werden geretourneerd aan NS Reizigers.

De winterse perikelen herhaalden zich een jaar later, al waren de materieeltekorten door een betere voorbereiding geringer dan het jaar ervoor. Toch werden ook in 2011 de terzijde gestelde Buffels weer tijdelijk in dienst gesteld. De 3427, 3429, 3431, 3432 en 3443 - 3445 kwamen op 3 januari 2011 in dienst bij NS Reizigers, waarbij ze in een gemengde omloop met de al bij NS Reizigers rijdende Buffels werden ingezet. Naast de diensten tussen Zwolle en Kampen, tussen Zwolle en Nijverdal West en tussen Nijverdal en Enschede zette NS Reizigers ook Buffels in de spitstreinen tussen Leeuwarden en Wolvega in. Tussen Leeuwarden en Wolvega werden de Buffels op 25 februari 2011 weer vervangen door het reguliere Intercity Materieel. Aanvankelijk was er ook sprake van de herindienststelling van de 3428 en 3433, welke tezamen met een aantal andere stellen tussen Zwolle en Groningen zouden rijden, maar dit is niet doorgegaan en deze twee stellen zijn niet gereactiveerd. Tussen eind maart en begin april 2011 werd de extra inzet van de Buffels weer beëindigd en werden bovengenoemde stellen weer terzijde gesteld.

De inzet bij NS Reizigers in midden en oost Nederland (vanaf 2013):

Eind 2013 werden de lage nummers 3403, 3406 - 3413 en 3415 - 3425 terzijde gesteld en werden de hogere nummers 3427 - 3440 en 3443 - 3449 na een revisie weer in dienst gesteld. De 3226 was het enige stel dat niet terzijde gesteld is geweest. Per 17 maart 2014 werden de 3448 en 3449 ter vervanging van de terzijde gestelde 3403 en 3410 voorzien van bestickering en toegewezen voor de dienst tussen Zwolle en Kampen.

Einde van de inzet bij NS Reizigers (in 2017):

In de loop van 2016 en 2017 werden de baanvakken Zwolle - Kampen en Zwolle - Wierden geëlectrificeerd, waarna de exploitatie per 10 december 2017 door Keolis met elektrisch materieel werd overgenomen. Hiermee kwam een einde aan de inzet van de Buffels bij NS Reizigers, en de inzet van de Buffels in het algemeen.

Voormalige inzet bij de NS Reizigers:

Voorheen heeft NS Reizigers de Buffels op de volgende trajecten ingezet:
*Arnhem - Doetinchem Van 1996 t/m 9 juni 2001 Exploitatie overgenomen door Syntus
*Arnhem - Doetinchem - Winterswijk Van 1996 t/m 29 mei 1999 Exploitatie (Doetinchem - Winterswijk) overgenomen door Syntus
*Nijmegen - Venlo - Roermond Van 1996 t/m 9 december 2006 Exploitatie overgenomen door Veolia
*Leeuwarden - Sneek Van 1997 t/m 29 mei 1999 Expoitatie overgenomen door NoordNed
*Leeuwarden - Sneek - Stavoren Van 1997 t/m 29 mei 1999 Expoitatie overgenomen door NoordNed
*Leeuwarden - Groningen Van 1997 t/m 29 mei 1999 Expoitatie overgenomen door NoordNed
*Leeuwarden - Harlingen Van 1997 t/m 29 mei 1999 Expoitatie overgenomen door NoordNed
*Zwolle - Kampen Van 1998 t/m 9 december 2017 Expoitatie overgenomen door Keolis
*Zwolle - Wierden Van 1998 t/m april 1999 Tijdelijke situatie
*Zwolle - Heino Van 1998 t/m april 1999 Tijdelijke situatie
*Heerlen - Aachen (D) Van 14 augustus 1998 t/m 9 juni 2001 Exploitatie overgenomen door DB Euregiobahn
*Zwolle - Enschede Van april 1999 t/m 13 december 2009
Van 1 april 2013 t/m 9 december 2017
Traject geknipt tussen Nijverdal en Nijverdal West
Expoitatie overgenomen door Keolis
*Zutphen - Apeldoorn Van 1999 t/m 11 december 2004 Exploitatie overgenomen door RegioNS
*Zutphen - Hengelo In 1999 Tijdelijke situatie
*Zutphen - Hengelo - Oldenzaal Van 1999 t/m 13 december 2003 Exploitatie overgenomen door Syntus
*Arnhem - Tiel Van 1999 t/m 31 maart 2005 Exploitatie overgenomen door Syntus
*Zwolle - Groningen Van 10 december 2006 t/m 12 december 2009
Van 28 december 2009 t/m 13 april 2010
*Enschede - Hengelo Van 10 december 2006 t/m 12 december 2009 In aansluiting op internationale trein naar en uit Berlijn
*Zwolle - Nijverdal West Van 13 december 2009 t/m 31 maaart 2013 Traject geknipt tussen Nijverdal en Nijverdal West
*Nijverdal - Hengelo - Enschede Van 13 december 2009 t/m 31 maaart 2013 Traject geknipt tussen Nijverdal en Nijverdal West
*Leeuwarden - Wolvega Van 28 december 2009 t/m 13 april 2010
Van 3 januari 2011 t/m maart/april 2011

Buffels in dienst bij NS Reizigers:

StelPeriodeOpmerkingen
340112-03-1996 t/m 08-01-2006Van 09-01-2006 t/m 08-12-2012 ondergebracht bij RegioNS en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
340226-03-1996 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 08-12-2012 ondergebracht bij RegioNS en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
340309-04-1996 t/m 27-03-2014Per 10-12-2006 specifiek voor Zwolle - Kampen. Per 28-03-2014 terzijde gesteld.
340423-04-1996 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 08-12-2012 ondergebracht bij RegioNS en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
340502-05-1996 t/m 20-03-2003Afgevoerd na ongeval te Roermond.
340607-05-1996 t/m 18-12-2013Per 19-12-2013 terzijde gesteld.
340721-05-1996 t/m 30-10-2013Per 01-11-2013 terzijde gesteld.
340828-05-1996 t/m 30-10-2013Per 01-11-2013 terzijde gesteld.
340911-06-1996 t/m 20-02-2014Per 21-02-2014 terzijde gesteld.
341027-06-1996 t/m 24-02-2014Per 10-12-2006 specifiek voor Zwolle - Kampen. Per 25-02-2014 terzijde gesteld.
341109-07-1996 t/m 20-02-2014Per 21-02-2014 terzijde gesteld.
3412 18-07-1996 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 08-12-2012 ondergebracht bij RegioNS.
09-12-2012 t/m 18-11-2013Per 19-11-2013 terzijde gesteld.
341328-07-1996 t/m 12-12-2013Per 13-12-2013 terzijde gesteld.
341408-08-1996 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 08-12-2013 ondergebracht bij RegioNS en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
341529-08-1996 t/m 25-11-2013Per 26-11-2013 terzijde gesteld.
341603-09-1996 t/m 31-10-2013Per 01-11-2013 terzijde gesteld.
341712-09-1996 t/m 19-11-2013Per 20-11-2013 terzijde gesteld.
341819-09-1996 t/m 16-01-2014Per 17-01-2014 terzijde gesteld.
341901-10-1996 t/m 17-10-2013Per 18-10-2013 terzijde gesteld.
342017-10-1996 t/m 17-10-2013Per 18-10-2013 terzijde gesteld.
StelPeriodeOpmerkingen
342131-10-1996 t/m 14-01-2014Per 15-01-2014 terzijde gesteld.
3422 12-11-1996 t/m 03-11-2011Van 04-11-2011 t/m 30-01-2012 verhuurd aan Syntus.
31-01-2012 t/m 27-11-2013Per 27-11-2013 terzijde gesteld.
342321-11-1996 t/m 17-10-2013Per 18-10-2013 terzijde gesteld.
342403-12-1996 t/m 15-05-2014Per 16-05-2014 terzijde gesteld.
342512-12-1996 t/m 08-12-2013Per 09-12-2013 terzijde gesteld.
342609-01-1997 t/m 09-12-2017In december 2013 gereviseerd. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3427 23-01-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 26-12-2009 terzijde gesteld.
27-12-2009 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 01-01-2011 terzijde gesteld.
02-01-2011 t/m     -04-2011Van begin 04-2011 t/m 10-11-2013 terzijde gesteld.
11-11-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3428 30-01-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 26-12-2009 terzijde gesteld.
27-12-2009 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 31-10-2013 terzijde gesteld.
01-11-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3429 13-02-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 26-12-2009 terzijde gesteld.
27-12-2009 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 01-01-2011 terzijde gesteld.
02-01-2011 t/m     -04-2011Van begin 04-2011 t/m 12-11-2013 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Syntus.
13-11-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3430 25-02-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 26-12-2009 terzijde gesteld.
27-12-2009 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 19-11-2013 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Syntus.
20-11-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3431 04-03-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 26-12-2009 terzijde gesteld.
27-12-2009 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 01-01-2011 terzijde gesteld.
02-01-2011 t/m 30-03-2011Van 31-03-2011 t/m 19-01-2014 terzijde gesteld.
20-01-2014 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 07-07-2015 voorzien van stickers "In opdracht van provincie Overijssel". Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3432 11-03-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 26-12-2009 terzijde gesteld.
27-12-2009 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 01-01-2011 terzijde gesteld.
02-01-2011 t/m     -03-2011Van eind 03-2011 t/m 09-01-2012 terzijde gesteld.
10-01-2012 t/m 12-08-2012Van 13-08-2012 t/m 16-01-2014 terzijde gesteld.
17-01-2014 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3433 20-03-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 26-12-2009 terzijde gesteld.
27-12-2009 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 08-10-2013 terzijde gesteld.
09-10-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3434 03-04-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 23-01-2010 terzijde gesteld.
24-01-2010 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 18-02-2014 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Syntus.
19-02-2014 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3435 17-04-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 23-01-2010 terzijde gesteld.
24-01-2010 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 19-01-2014 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Syntus.
20-01-2014 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3436 29-04-1997 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 26-12-2009 terzijde gesteld.
27-12-2009 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 02-02-2014 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Syntus.
03-02-2014 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld. Per 29 augustus 2018 overgedragen aan het Spoorwegmuseum.
3437 15-05-1997 t/m 13-06-2007Van 14-06-2007 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en van 09-12-2002 t/m medio 02-2014 terzijde gesteld.
    -02-2014 t/m 09-12-2017Medio 02-2014 na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3438 27-05-1997 t/m 31-03-2005Van 01-04-2005 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en van 09-12-2012 t/m 29-01-2014 terzijde gesteld.
30-01-2014 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3439 19-09-1997 t/m 31-03-2005Van 01-04-2005 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en van 09-12-2012 t/m medio 12-2013 terzijde gesteld.
    -12-2013 t/m 09-12-2017Medio 12-2013 na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3440 19-06-1997 t/m 16-01-2005Van 17-01-2005 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Synstus en van 09-12-2012 t/m 10-10-2013 terzijde gesteld.
11-10-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
StelPeriodeOpmerkingen
344101-07-1997 t/m 13-12-2003Van 14-12-2003 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
3442 15-07-1997 t/m 09-06-2001Van 10-06-2001 t/m 04-04-2002 verhuurd aan Syntus.
05-04-2002 t/m 13-12-2003Van 14-12-2003 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
3443 01-08-1997 t/m 09-06-2001Van 10-06-2001 t/m 04-04-2002 verhuurd aan Syntus.
05-04-2002 t/m 11-12-2004Van 12-12-2004 t/m 12-12-2009 ondergebracht bij RegioNS en van 13-12-2009 t/m 05-01-2010 terzijde gesteld.
06-01-2010 t/m 15-01-2010Van 16-01-2010 t/m 14-04-2010 verhuurd aan Syntus en van 15-04-2010 t/m 01-01-2011 terzijde gesteld.
03-01-2011 t/m     -04-2011Van begin 04-2011 t/m 19-12-2013 terzijde gesteld.
20-12-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3444 14-08-1997 t/m 09-06-2001Van 10-06-2001 t/m 24-04-2002 verhuurd aan Syntus.
Na herstel van botsschade op 05-06-2002 overgedragen aan NSR.
05-06-2002 t/m 11-12-2004Van 12-12-2004 t/m 12-12-2009 ondergebracht bij RegioNS en van 13-12-2009 t/m 05-01-2010 terzijde gesteld.
06-01-2010 t/m 15-01-2010Van 15-01-2010 t/m 14-04-2010 verhuurd aan Syntus en van 13-04-2010 t/m 01-01-2011 terzijde gesteld.
03-01-2011 t/m     -04-2011Van begin 04-2011 t/m 28-10-2013 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Syntus.
29-10-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3445 26-08-1997 t/m 09-06-2001Van 10-06-2001 t/m 24-04-2002 verhuurd aan Syntus.
25-04-2002 t/m 11-12-2004Van 12-12-2004 t/m 12-12-2009 ondergebracht bij RegioNS en van 13-12-2009 t/m 06-01-2010 terzijde gesteld.
07-01-2010 t/m 13-04-2010Van 14-04-2010 t/m 01-01-2001 terzijde gesteld.
02-01-2011 t/m     -03-2011Van medio 03-2011 t/m 17-10-2013 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Syntus.
18-10-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3446 26-08-1997 t/m 29-05-1999Per 30-05-1999 verhuurd aan NoordNed en van 11-12-2005 t/m 16-11-2007 verhuurd aan Arriva.
17-11-2007 t/m 16-11-2008Van 15-11-2008 t/m 20-11-2009 verhuurd aan Veolia.
21-11-2009 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 11-12-2013 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Veolia en Syntus.
12-12-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3447 09-09-1997 t/m 29-05-1999Per 30-05-1999 verhuurd aan NoordNed en van 11-12-2005 t/m 15-08-2007 verhuurd aan Arriva.
16-08-2007 t/m 14-11-2008Van 15-11-2008 t/m 20-11-2009 verhuurd aan Veolia.
21-11-2009 t/m 12-12-2009Van 13-12-2009 t/m 19-12-2013 terzijde gesteld en tussendoor verhuurd aan Veolia en Syntus.
20-12-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3448 23-10-1997 t/m 29-05-1999Per 30-05-1999 verhuurd aan NoordNed en van 11-12-2005 t/m 15-08-2007 verhuurd aan Arriva.
16-08-2007 t/m 02-02-2009Van 03-02-2009 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en van 09-12-2012 t/m 28-11-2013 terzijde gesteld.
29-11-2013 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 17-03-2014 specifiek voor Zwolle - Kampen. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
3449 23-10-1997 t/m 29-05-1999Per 30-05-1999 verhuurd aan NoordNed en van 11-12-2005 t/m 16-11-2007 verhuurd aan Arriva.
17-11-2007 t/m 02-02-2009Van 03-02-2009 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en van 09-12-2012 t/m 21-01-2014 terzijde gesteld.
22-01-2014 t/m 09-12-2017Na revisie weer in dienst gesteld. Per 17-03-2014 specifiek voor Zwolle - Kampen. Per 10-12-2017 terzijde gesteld.
345013-11-1997 t/m 29-05-1999Van 30-05-1999 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
345104-12-1997 t/m 29-05-1999Van 30-05-1999 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
345204-12-1997 t/m 29-05-1999Van 30-05-1999 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
345320-01-1998 t/m 29-05-1999Van 30-05-1999 t/m 08-12-2012 verhuurd aan Syntus en per 09-12-2012 terzijde gesteld.
Rood gemarkeerde stellen zijn inmiddels niet meer in gebruik bij NS Reizigers.
Het materieel van RegioNS is apart vermeld bij RegioNS.De inzet bij NoordNed

De inzet bij NoordNed

De drie Friese diesellijnen rond Leeuwarden zouden per 24 mei 1998 worden overgenomen door NoordNed. NoordNed is de naam van een samenwerkingsverband tussen NS Reizigers, de Veonn Groep en Rederij Doeksen. Wegens ontevredenheid van het toekomstige personeel van NoordNed is de overname een jaar uitgesteld. Maar ook over de overname per 30 mei 1999 bestond nog onzekerheid. Pas in april of mei 1999 werd bekend dat de overname per 30 mei 1999 definitief door zou gaan.

Behalve dat Britse vervoersonderneming Arriva inmiddels de Veonn Groep had overgenomen, scheen het even dat Arriva zelfs NoordNed in haar geheel zou overnemen. Uiteindelijk bleek NoordNed toch een zelfstandige onderneming te worden. Eind 2005 werd NoordNed alsnog geheel bij Arriva ingelijfd.

Voor de sneltreindienst tussen Leeuwarden en Groningen werden door NS Reizigers de Buffels onmisbaar geacht. Echter, NoordNed had aanvankelijk geen belang bij de 'onbetrouwbare' Buffels en zou dan vooralsnog alleen gebruiken. Toch heeft NoordNed de 3446 - 3449 overgenomen voor de exploitatie van de sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen. Door diverse defecten stond de 3449 lange tijd aan de kant, deze werd tijdelijk vervangen door de 3419 van NS Reizigers. Regelmatig werd de sneltrein niet door twee Buffels gereden, maar door één Buffel of een Buffel met een of zelfs alleen maar met . Ook kwam het voor dat Buffels in andere diensten van NoordNed worden ingezet. Met name in het weekeinde, als de sneltreinen niet rijden, werden Buffels ingezet in de stoptreinen tussen Leeuwarden en Groningen.

Voor de openbare aanbesteding van de Groninger lijnen Groningen - Roodeschool, Groningen - Delfzijl en Groningen - Nieuweschans was NoordNed een van de gegadigden. Arriva had met de overnames van Vancom (die de GVB Groningen reeds had overgenomen), de Veonn Groep en de Hanze Techniek en Vervoergroep (waar de Gado onder viel) reeds het busvervoer in de provincies Groningen, Friesland en Drente in exploitatie. Inmiddels had NoordNed de consessie verworven om de drie Groninger diesellijnen per 28 mei 2000 te mogen exploiteren.

Per 16 december ging de nieuwe consessie voor de noordelijke nevenlijnen in, welke werd gegund aan Arriva. NoordNed werd in het geheel bij Arriva ingelijfd. De naam NoordNed kwam hierdoor te vervallen.

StelPeriodeOpmerkingen
344630-05-1999 t/m 10-12-2005Per 11-12-2005 overgenomen door Arriva.
344730-05-1999 t/m 10-12-2005Per 11-12-2005 overgenomen door Arriva.
344830-05-1999 t/m 10-12-2005Per 11-12-2005 overgenomen door Arriva.
344930-05-1999 t/m 10-12-2005Per 11-12-2005 overgenomen door Arriva.
Rood gemarkeerde stellen zijn inmiddels niet meer in gebruik bij NoordNed.
Het materieel van NoordNed is per 16 december 2005 overgegaan naar Arriva.De inzet bij Arriva

De inzet bij Arriva

Per 11 december 2005 werd de concessie en het materieel van NoordNed overgenomen door Arriva. Arriva was reeds eigenaar van NoordNed. Aan de materieelinzet wijzigde niet ten opzichte van NoordNed. Het grootste deel van het materieel behield zelfs nog de NoordNed logo's op de zijwanden, alleen in het interieur werden de NoordNed informatie stickers vervangen door Arriva stickers.

In de loop van 2007 werden de vier Buffels weer teruggegeven aan NS Reizigers. Op 15 augustus 2007 gingen de eerste twee stellen terug, op 16 november 2007 gevolgd door de laatste twee.

StelPeriodeOpmerkingen
344612-12-2005 t/m 15-11-2007 
344712-12-2005 t/m 14-08-2007 
344812-12-2005 t/m 14-08-2007 
344912-12-2005 t/m 15-11-2007 
Rood gemarkeerde stellen zijn inmiddels niet meer in gebruik bij Arriva.De inzet bij Syntus

De eerste inzet bij Syntus (vanaf 1999)

Syntus is de naam van het samenwerkingsverband tussen NS Reizigers en Oostnet voor de exploitatie van het regionale openbaar vervoer in de Achterhoek. Behalve dat Syntus per 30 mei 1999 een groot aantal buslijnen van Oostnet heeft overgenomen werd ook de spoorverbinding Zutphen - Winterswijk - Doetinchem van de NS overgenomen. Voor de exploitatie van dit traject heeft Syntus een aantal treinstellen van de NS Reizigers overgenomen, waaronder een viertal Buffels, te weten de 3450 - 3453. Het gedeelte Winterswijk - Doetinchem is reeds door de NS 'Buffel-proof' gemaakt, zodat Syntus de Buffel hier kan inzetten. Tussen Zutphen en Winterswijk begon Syntus met de inzet van ouder materieel van NS Reizigers, te weten de dieseldrieën 113 - 115 en 125. Nadat Syntus nieuw materieel van het type heeft besteld werd het traject Zutphen - Winterswijk aangepast voor dit Light-Rail materieel. De aanpassingen waren gelijk aan de aanpassingen die nodig zijn voor de Buffel, zodat ook dit traject 'Buffel-proof' kan worden genoemd. Syntus zette de Buffels alleen tussen Winterswijk en Doetinchem in.

De tweede inzet bij Syntus (vanaf 2001)

Nadat per 10 juni 2001 ook de exploitatie van Arnhem - Doetinchem aan Syntus toekwam, werd het materieelpark van Syntus uitgebreid met de Buffels 3442 - 3445. De inzet van deze Buffels zou slechts van tijdelijke aard zijn totdat Syntus over voldoende nieuw materieel zou beschikken. Nadat in april 2002 voldoende materieel was binnengestroomd, werden deze stellen aan NS Reizigers teruggegeven. De resterende Buffels (3450 - 3453) werden met name voor de spitstreinen tussen Arnhem en Zevenaar gebruikt.

De derde inzet bij Syntus (vanaf 2003)

Na een openbare aanbesteding won Syntus de exploitatie van het traject Zutphen - Hengelo - Oldenzaal. Per 14 december 2003 werd de treindienst hier door Syntus verzorgd. Door inzet van het nieuwe materieel verdwenen de Buffels van dit traject. Het benodigde materieel werd onttrokken van de dienst tussen Arnhem en Winterswijk, waarvoor twee extra Buffels, de 3441 en 3442 aan het materieelpark van Syntus werden toegevoegd. De Buffels worden per 14 december 2003 niet meer rechtstreeks van NS Reizigers gehuurd, maar van NS Financial Services Company. Buffels werden bij Syntus tevens vernummerd in het eigen nummersysteem:

Syntus
nummer
ex-NS
nummer
503450
513451
523452
533453
543441
553442

De vierde inzet bij Syntus (vanaf 2005)

Per 17 januari 2005 werd de 3440 in het materieelpark van Syntus opgenomen en vernummerd in 56.

Per 1 april 2005 nam Syntus de exploitatie van het traject Arnhem - Tiel over van NS Reizigers. Hiertoe werden de 3438 en 3439 aan het materieelpart van Syntus toegevoegd en vernummerd in respectievelijk 58 en 57. Dit traject is het eerste en enige traject waar Syntus eerste klasse dient aan te bieden. De Buffels waren al voorzien van eerste klasse accomodatie. In de die hier worden ingezet zijn een aantal zitplaatsen aangewezen om als eerste klasse dienst te doen.

Wegens een materieeltekort, veroorzaakt door versleten remschijven van het materieel, huurde Syntus van 13 t/m 24 april 2005 tijdelijk twee Buffels 3432 en 3434 van NS Reizigers.

De vijfde inzet bij Syntus (vanaf 2007)

Per 27 mei 2007 werd de treindienst tussen Almelo en Mariënberg door Syntus overgenomen van Connexxion, waarbij de beide 3101 en 3102 werden vervangen door twee . Van deze twee kwam een stel beschikbaar door verschuiving van onderhoud in Hengelo. Ter vervanging van het tweede stel least Syntus vanaf 14 juni 2007 een extra Buffel, de in 59 vernummerde 3437 van NS Financial Services Company. Syntus zette geen Buffel in tussen Almelo en Mariënberg.

De zesde inzet bij Syntus (vanaf 2009)

Per 3 februari 2009 werd het materieelpark van Syntus uitgebreid met de Buffels 3448 en 3449, vernummerd in respectievelijk 60 en 61, om het groeiende treinverkeer te faciliteren in combinatie met het tijdelijk niet beschikbaar zijn van enkele i.v.m. revisie.

De zevende inzet bij Syntus (winter 2009/2010)

Door het winterse weer in december 2009 en 2010 kampte ook Syntus met een tekort aan materieel, ontstaan door defecten aan het eigen materieel. Per 11 januari 2010 zouden de 3443 en 3444 tijdelijk aan Syntus worden verhuurd. Wegens technische redenen werd dit uitgesteld tot 15 januari. Omdat dit een tijdelijke huur betrof, werden deze stellen niet vernummerd. De stellen werden met name in de treindiensten van Zutphen naar Winterswijk en naar Oldenzaal ingezet. Op 14 april 2010 werd de huur weer beëindigd, waarna deze twee stellen bij NS Reizigers gelijk terzijde werden gesteld.

De achtste inzet bij Syntus (vanaf 2010)

Door een toename van het aantal reizigers en een hoge defectenstand bij het materieel kreeg Syntus de behoefte aan meer materieel. Op 28 juli 2010 werd het materieelpark uitgebreid met de van NS Reizigers gehuurde Buffels 3430 en 3436. Op 20 oktober 2010 volgden de 3434 en 3435.

Vanaf 12 december 2010 onderhoudt Syntus samen met de Bentheimer Eisenbahn een internationale treindienst tussen Hengelo en Bad Bentheim onder de naam "Grensland Express". Hiervoor is de 3436 van een bijpassende bestickering voorzien.

Op 17 december 2010 werd de door Veolia gehuurde 3447 geretourneerd en werd dit stel gelijk verhuurd aan Syntus.

Op 1 april 2011 werden de 3430 en 3447 weer door Syntus ingeleverd, waarna deze stellen terzijde werden gesteld.

Per 9 december 2012 ging een groot deel van het consessiegebied van Syntus over naar Arriva. Voor de resterende diensten tussen Zutphen en Oldenzaal en tussen Almelo en Mariënberg had Syntus voldoende aan een deel van de , waarna van het overbodige materieel het leasecontract werd beëindigd. Alleen voor de "Grensland Express" bleef de 3436 nog tot 14 december 2013 in gebruik bij Syntus. Na het beëindigen van de "Grensland Express" werd ook die laatste Buffel door Syntus ingeleverd.

Huidige inzet bij de Syntus:

Na het verliezen van de concessies in de Achterhoek en Betuwe aan Arriva zet geen Buffels meer in.

StelNSR nummerPeriodeOpmerkingen
3442344210-06-2001 t/m 04-04-2002Per 04-04-2002 terug naar NS Reizigers.
3443344310-06-2001 t/m 04-04-2002Per 04-04-2002 terug naar NS Reizigers.
3444344410-06-2001 t/m 24-04-2002Na herstel van botsschade op 05-06-2002 terug naar NS Reizigers.
3445344510-06-2001 t/m 24-04-2002Per 24-04-2002 terug naar NS Reizigers.
3450345030-05-1999 t/m 13-12-2003Per 14-12-2003 vernummerd in 50.
3451345130-05-1999 t/m 13-12-2003Per 14-12-2003 vernummerd in 51.
3452345230-05-1999 t/m 13-12-2003Per 14-12-2003 vernummerd in 52.
3453345330-05-1999 t/m 13-12-2003Per 14-12-2003 vernummerd in 53.
50 3450 14-12-2003 t/m 08-12-2012 Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
51345114-12-2003 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
52345214-12-2003 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
53345314-12-2003 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
54344114-12-2003 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
55344214-12-2003 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
56344018-01-2005 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
57343801-04-2005 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
58343901-04-2005 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
59343714-06-2007 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
60344803-02-2009 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
61344903-02-2009 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
3422 3422 04-11-2011 t/m 30-01-2012 Per 30-01-2012 terug naar NS Reizigers.
3443344316-01-2010 t/m 14-04-2010Per 14-04-2010 terzijde gesteld.
3429342917-12-2011 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
3430343028-07-2010 t/m 01-04-2011Per 01-04-2011 terzijde gesteld.
3434343420-10-2010 t/m 30-05-2011Per 30-05-2011 terzijde gesteld.
3435343520-10-2010 t/m 30-05-2011Per 30-04-2011 terzijde gesteld.
3435343503-10-2011 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
3436343628-07-2010 t/m 14-12-2013Per 12-12-2010 specifiek voor de "Grensland Express". Per 14-12-2013 terzijde gesteld.
3444344416-01-2010 t/m 14-04-2010Per 14-04-2010 terzijde gesteld.
3444344428-10-2011 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
3445344528-10-2011 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
3446344617-12-2010 t/m 01-04-2011Per 01-04-2011 terzijde gesteld.
3446344623-09-2011 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
3447344702-09-2011 t/m 08-12-2012Per 08-12-2012 terzijde gesteld.
Rood gemarkeerde stellen zijn inmiddels niet meer in gebruik bij Syntus, of niet meer in gebruik onder die nummers.De inzet bij RegioNS

De inzet bij RegioNS

Per 14 december 2003 werd de exploitatie van Zutphen - Hengelo - Oldenzaal door Syntus overgenomen, op 1 april 2005 gevolgd door Arnhem - Tiel. De consessie van Zutphen - Apeldoorn werd door NS Reizigers verworven. Per 12 december 2004 werd dit traject onder de naam RegioNS uitgevoerd, waarbij vast personeel wordt ingezet dat ook verantwoordelijk is voor klein onderhoud aan het materieel. Voor de dienst zijn de Buffels 3443 - 3445 aangewezen.


Per 9 januari 2006 werd de 3401 aan het materieelpark van RegioNS toegevoegd.


Per 13 december 2009 stelde NS Reizigers wegens een overschot aan dieselmaterieel een groot deel van het aantal Buffels buiten dienst. Dit betrof de stellen geleasd van NS Financial Services Company. Omdat hieronder ook drie van de vier stellen van RegioNS vielen, werden de geleasde stellen van RegioNS vervangen door eigen stellen van NS Reizigers. Voor extra versterking werd tevens een extra stel aan RegioNS toegekend. De 3443 - 3445 gingen retour naar NS Financial Services Company en werden vervolgens terzijde gesteld. Hiervoor in de plaats werden de 3402, 3404, 3412 en 3414 aan het materieelpark van RegioNS toegevoegd. Uiterlijk werden deze stellen voorzien van opschriften voor Zutphen en Apeldoorn. De gele balk op de fronten zoals de oude stellen dat hadden verviel. De 3401 behield vooralsnog het oude uiterlijk, maar zal ter zijner tijd ook worden aangepast.


Nadat per 9 december 2012 de exploitatie van Zutpen - Apeldoorn overging naar Arriva kwam er een eind aan RegioNS. De door RegioNS gebruikte Buffels werden ingeleverd en terzijde gesteld, met uitzondering van de 3412 welke weer door NS Reizigers werd ingezet.

StelPeriodeOpmerkingen
344312-12-2004 t/m 12-12-2009Per 13-12-2009 terzijde gesteld.
344412-12-2004 t/m 12-12-2009Per 13-12-2009 terzijde gesteld.
344512-12-2004 t/m 12-12-2009Per 13-12-2009 terzijde gesteld.
340109-01-2006 t/m 08-12-2012Per 13-12-2012 terzijde gesteld.
340213-12-2009 t/m 08-12-2012Per 13-12-2012 terzijde gesteld.
340413-12-2009 t/m 08-12-2012Per 13-12-2012 terzijde gesteld.
341213-12-2009 t/m 08-12-2012Per 13-12-2012 terug naar NS Reizigers.
341413-12-2009 t/m 08-12-2012Per 13-12-2012 terzijde gesteld.
Rood gemarkeerde stellen zijn inmiddels niet meer in gebruik bij RegioNS.De inzet bij Veolia

De inzet bij Veolia

Wegens toenemende aantallen reizigers kampte Veolia aan het eind van de zomer 2008 met een tekort aan materieel voor de Maaslijn. Ter verlenging van een viertal heeft Veolia nieuwe tussenrijtuigen besteld, welke echter een levertijd van een jaar hebben. Om in de tussenliggende periode over voldoende materieel te kunnen beschikken zal Veolia een aantal Buffels huren voor de inzet in de spitstreinen tussen Nijmegen en Venray. Vanaf 14 november 2008 zijn de 3446 en 3447 overgegaan naar Veolia. Ruim een jaar later, op 20 november 2009, werden de Buffels weer ingeleverd.

Ter vervanging van een bij een aanrijding ernstig beschadigde elektrische , waarvan het herstel geruime tijd zou duren, heeft Veolia een diesel van de Maaslijn op de Heuvellandlijn ingezet. Om de materieeltoestand op de Maaslijn weer op pijl te brengen werd vanaf 1 september 2010 de Buffel 3446 van NS Reizigers gehuurd en vanaf 8 november 2010 ook de Buffel 3447. Als eerste werd op 17 december 2010 de 3446 weer ingeleverd, welke direct weer aan Syntus werd verhuurd. De 3447 bleef tot 1 april 2011 bij Veolia in gebruik en werd na retournering aan NS Reizigers buiten dienst gesteld.

StelPeriodeOpmerkingen
344614-11-2008 t/m 21-11-2009 
344714-11-2008 t/m 21-11-2009 
344601-10-2010 t/m 01-04-2011 
344708-11-2010 t/m 17-12-2010 
Rood gemarkeerde stellen zijn inmiddels niet meer in gebruik bij Veolia.Verkoop en toekomstige ontwikkelingen

Einde van de inzet in Nederland

Na het beëndigen van de exploitatie van de trajecten Zwolle - Kampen en Zwolle - Enschede door NS Reizigers per 9 december 2017 kwam er tevens een einde aan de inzet van de Buffels in Nederland. Alle nog resterende Buffels werden per 10 december 2017 terzijde gesteld. De stellen werden verzameld in Amersfoort en Nijmegen, met uitzondering van de 3426.

Museaal behoud

Op 6 november 2017 werd bekend gemaakt dat de 3426 zal worden bewaard in de collectie van het Spoorwegmuseum. Tot 9 december 2017 bleef dit stel in dienst bij NS Reizigers. Op 10 december 2017 werd dit stel op eigen kracht overgebracht naar Blerick voor opslag. Op 10 maart 2018 werd de 3426 door de Koploper 4084 van Blerick naar Hengelo gesleept voor onderhoud en herstel van een dieselmotor. Op 12 juni 2018 werd op eigen kracht van Hengelo via Amersfoort en Eindhoven naar Blerick gereden. Het treinstel werd op 29 augustus 2018 officieel overgedragen aan het Spoorwegmuseum. Voorafgaand kwam het treinstel uit de Blerickse stalling naar Amersfoort, waar getankt werd. Vanuit Amersfoort werd naar het museum gereden. Op 10 november 2018 ging het treinstel vanuit Utrecht terug naar Blerick voor opslag.

Verkoop naar Roemenië

Eind december 2017 werd bekend gemaakt dat het Roemeense Ferotrans 48 van de 53 Buffels zou kopen. Dit betrof de 3401, 3402, 3404, 3406 - 3408, 3410 - 3423, 3425, 3427 - 3453. Medio 2018 werd bekend dat de kans klein is dat Ferotrans de Buffels daadwerkelijk zal overnemen. In 2011 is de licentie van het bedrijf ingetrokken om treinen te rijden in Roemenië. Ook speelt een tekort aan financieel middelen een rol bij de overname als gevolg van het niet meer hebben van de licentie. Ook de grote schuldenlast bij goederenvervoerder CFR Marfa speelt een rol. Uiteindelijk werd de verkoop in september 2019 via een rechtzaak ontbonden.

Verkoop naar Polen

Een tweede poging het DM'90 materieel te verkopen had meer succes. In oktober 2020 werd bekend gemaakt dat 32 van de 53 Buffels aan het Poolse Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) zijn verkocht. Reeds op 28 november 2020 vertrokken de eerste vier stellen per spoor naar Polen. Tussen 25 maart en 1 april 2021 volgen de overige 28.

StelOverbrenging Houtrakpolder - AmersfoortOverbrenging Amersfoort - Bad Bentheim (en verder)Nieuw nummer
340208-12-202025-03-2021
340423-12-202001-04-2021
340608-12-202025-03-2021
340724-12-202026-03-2021
341123-12-202001-04-2021
341323-12-202001-04-2021
341524-12-202026-03-2021
342108-12-202025-03-2021
342524-12-202026-03-2021
342708-12-202025-03-2021
342815-10-202130-03-2021
342928-11-202028-11-2020SD85-001
343018-01-202129-03-2021
343128-11-202028-11-2020
343210-12-202028-03-2021
343323-12-202031-03-2021
343418-01-202129-03-2021
343528-11-202028-11-2020
343618-01-202129-03-2021
343724-12-202026-03-2021
343828-01-2021 van Zaanstraat via Houtrakpolder30-03-2021
343910-12-202028-03-2021
344015-01-202130-03-2021
344315-01-202130-03-2021
344423-12-202031-03-2021
344528-11-202028-11-2020SD85-002
344623-12-202031-03-2021
344710-12-202028-03-2021
344823-12-202031-03-2021
344910-12-202028-03-2021
345028-01-202129-03-2021
345323-12-202001-04-2021


Verkoop binnen Nederland

In januari 2021 werd de 3452 verkocht aan Happy Train Fleet Services. Op 19 januari werd dit stel van de Houtrakpolder naar de Watergraafsmeer verplaatst, waar het stel door de nieuwe eigenaar kon worden bekeken en onderzocht.

Verkoop aan Brouwer Techniek

In de loop van 2021 werden 14 Buffels verkocht aan Brouwer Techniek, welke op 18 en 20 augustus en 9 september 2021 werden overgebracht van Amsterdam naar de nieuwe railterminal Gekkengraaf bij Sevenum.

StelOverbrenging Amsterdam - Gekkengraaf
340109-09-2021, vanaf Zaanstraat
340818-08-2021, vanaf Houtrakpolder
341218-08-2021, vanaf Houtrakpolder
341409-09-2021, vanaf Zaanstraat
341618-08-2021, vanaf Houtrakpolder
341720-08-2021, vanaf Houtrakpolder via Dijksgracht
341818-08-2021, vanaf Houtrakpolder
341909-09-2021, vanaf Zaanstraat
342020-08-2021, vanaf Dijksgracht
342220-08-2021, vanaf Houtrakpolder via Dijksgracht
342320-08-2021, vanaf Dijksgracht
344118-08-2021, vanaf Houtrakpolder
344218-08-2021, vanaf Houtrakpolder
345118-08-2021, vanaf Houtrakpolder


Resterende stellen

De resterende, niet verkochte, stellen zullen worden gesloopt. Dit betreft de volgende stellen, waarvan de 3405 reeds is gesloopt:


Verdeling

Huidige verdeling van het materieel

StelNummerPeriodeGebruikerWijzigingen en opmerkingen
3401 340112-03-1996 t/m 08-01-2006NS Reizigers 
340109-01-2006 t/m 08-12-2012RegioNS 
340109-12-2012 t/m     -08-2021Terzijde 
3401    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3402 340226-03-1996 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
340213-12-2009 t/m 08-12-2012RegioNS 
340209-12-2012 t/m     -10-2020Terzijde 
3402    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3403 340309-04-1996 t/m 27-03-2014NS ReizigersPer 10-12-2006 specifiek voor Zwolle - Kampen.
340328-03-2014 t/mTerzijde 
3404 340423-04-1996 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
340413-12-2009 t/m 08-12-2009RegioNS 
340409-12-2012 t/m     -10-2020Terzijde 
3404    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3405 340502-05-1996 t/m 20-03-2003NS Reizigers 
340520-03-2003 t/m 31-07-2005TerzijdeTerzijde na ongeval te Roermond.
340501-08-2005 t/m 15-09-2014AfgevoerdPer 01-08-2005 officieel afgevoerd.
ABk op 21-12-2006 gesloopt.
Bk op 15-09-2014 gesloopt.
3406 340607-05-1996 t/m 18-12-2013NS Reizigers 
340619-12-2013 t/m     -10-2020Terzijde 
3406    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3407 340721-05-1996 t/m 31-10-2013NS Reizigers 
340701-11-2013 t/m     -10-2020Terzijde 
3407    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3408 340828-05-1996 t/m 31-10-2013NS Reizigers 
340801-11-2013 t/m     -08-2021Terzijde 
3408    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3409 340911-06-1996 t/m 20-02-2014NS Reizigers 
340921-02-2014 t/mTerzijde 
3410 341027-06-1996 t/m 24-02-2014NS ReizigersPer 10-12-2006 specifiek voor Zwolle - Kampen.
341025-02-2014 t/mTerzijde 
StelNummerPeriodeGebruikerWijzigingen en opmerkingen
3411 341109-07-1996 t/m 20-02-2014NS Reizigers 
341121-02-2014 t/m     -10-2020Terzijde 
3411    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3412 341218-07-1996 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
341213-12-2009 t/m 08-12-2012RegioNS 
341209-12-2012 t/m 18-11-2013NS Reizigers 
341219-11-2013 t/m     -08-2021Terzijde 
3412    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3413 341328-07-1996 t/m 12-12-2013NS Reizigers 
341313-12-2013 t/m     -10-2020Terzijde 
3413    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3414 341408-08-1996 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
341413-12-2009 t/m 08-12-2012RegioNS 
341409-12-2012 t/m     -08-2021Terzijde 
3414    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3415 341529-08-1996 t/m 25-11-2013NS Reizigers 
341526-11-2013 t/m     -10-2020Terzijde 
3415    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3416 341603-09-1996 t/m 31-10-2013NS Reizigers 
341601-11-2013 t/m     -08-2021Terzijde 
3416    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3417 341712-09-1996 t/m 19-11-2013NS Reizigers 
341720-11-2013 t/m     -08-2021Terzijde 
3417    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3418 341819-09-1996 t/m 16-01-2014NS Reizigers 
341817-01-2014 t/m     -08-2021Terzijde 
3418    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3419 341901-10-1996 t/m 17-10-2013NS Reizigers 
341918-10-2013 t/m     -08-2021Terzijde 
3419    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3420 342017-10-1996 t/m 17-10-2013NS Reizigers 
342018-10-2013 t/m     -08-2021Terzijde 
3420    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
StelNummerPeriodeGebruikerWijzigingen en opmerkingen
3421 342131-10-1996 t/m 14-01-2014NS Reizigers 
342115-01-2015 t/m     -10-2020Terzijde 
3421    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3422 342212-11-1996 t/m 03-11-2011NS Reizigers 
342204-11-2011 t/m 30-01-2012SyntusTijdelijk gehuurd door Syntus.
342231-01-2012 t/m 27-11-2013NS Reizigers 
342228-11-2013 t/m     -08-2021Terzijde 
3422    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3423 342321-11-1996 t/m 17-10-2013NS Reizigers 
342318-10-2013 t/m     -08-2021Terzijde 
3423    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3424 342403-12-1996 t/m 15-05-2014NS Reizigers 
342416-05-2014 t/m 12-11-2014Terzijde 
342413-11-2014 t/m     -03-2017ProRailIn de herfst van 2014 aangepast met lasertechniek ter bestrijding van gladde spoorrails.
3424    -03-2017 t/mTerzijde 
3425 342512-12-1996 t/m 08-12-2013NS Reizigers 
342509-12-2013 t/m     -10-2020Terzijde 
3425    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3426 342609-01-1997 t/m 09-12-2017NS Reizigers 
342610-12-2017 t/m 28-08-2018Buiten dienstRijvaardig in afwachting tot overdracht aan het Spoorwegmuseum
342629-08-2018 t/mSpoorwegmuseumOp 29-08-2018 officieel overgedragen aan het Spoorwegmuseum.
3427 342723-01-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
342713-12-2009 t/m 26-12-2009Terzijde 
342727-12-2009 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
342714-04-2010 t/m 01-01-2011Terzijde 
342703-01-2011 t/m     -04-2011NS Reizigers 
3427    -04-2011 t/m 10-11-2013 TerzijdeBegin april 2011 terzijde gesteld.
342711-11-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
342710-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3427    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3428 342830-01-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
342813-12-2009 t/m 27-12-2009Terzijde 
342828-12-2009 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
342814-04-2010 t/m 31-10-2013Terzijde 
342801-11-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
342810-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3428    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3429 342913-02-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
342913-12-2009 t/m 26-12-2009Terzijde 
342927-12-2009 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
342914-04-2010 t/m 01-01-2011Terzijde 
342902-01-2011 t/m     -04-2011NS Reizigers 
3429    -04-2011 t/m 16-12-2011TerzijdeBegin april 2011 terzijde gesteld.
342917-12-2011 t/m 08-12-2012Syntus 
342909-12-2012 t/m 12-11-2013Terzijde 
342913-11-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
342910-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
SD85-001    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych. Vernummerd in SD85-001.
3430 343025-02-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
343013-12-2009 t/m 26-12-2009Terzijde 
343027-12-2009 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
343014-04-2010 t/m 27-07-2010Terzijde 
343028-07-2010 t/m 01-04-2011Syntus 
343002-04-2011 t/m 19-11-2013Terzijde 
343020-11-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343010-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3430    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
StelNummerPeriodeGebruikerWijzigingen en opmerkingen
3431 343104-03-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
343113-12-2009 t/m 26-12-2009Terzijde 
343127-12-2009 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
343114-04-2010 t/m 01-01-2011Terzijde 
343102-01-2011 t/m 30-03-2011NS Reizigers 
343131-03-2011 t/m 19-01-2014TerzijdeNa aanrijding terzijde gesteld.
343120-01-2014 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
Per 07-07-2015 voorzien van stickers "In opdracht van provincie Overijssel".
343110-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3431    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3432 343211-03-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
343213-12-2009 t/m 26-12-2009Terzijde 
343227-12-2009 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
343214-04-2010 t/m 01-01-2011Terzijde 
343202-01-2011 t/m     -03-2011NS Reizigers 
3432    -03-2011 t/mTerzijdeEind maart 2011 terzijde gesteld.
343210-01-2012 t/m 12-08-2012NS Reizigers 
343213-08-2012 t/m 16-01-2016Terzijde 
343217-01-2014 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343210-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3432    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3433 343320-03-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
343313-12-2009 t/m 26-12-2009Terzijde 
343327-12-2009 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
343314-04-2010 t/m 08-10-2013Terzijde 
343309-10-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343310-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3433    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3434 343403-04-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
343413-12-2009 t/m 23-01-2010Terzijde 
343424-01-2010 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
343414-04-2010 t/m 19-10-2010Terzijde 
343420-10-2010 t/m 30-05-2011Syntus 
343431-05-2011 t/m 18-02-2014Terzijde 
343419-02-2014 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343410-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3434    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3435 343517-04-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
343513-12-2009 t/m 23-01-2010Terzijde 
343524-01-2010 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
343514-04-2010 t/m 19-10-2010Terzijde 
343520-10-2010 t/m 30-05-2011Syntus 
343531-05-2011 t/m 02-10-2011Terzijde 
343503-10-2011 t/m 08-12-2012Syntus 
343509-12-2012 t/m 19-01-2014Terzijde 
343520-01-2014 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343510-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3435    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3436 343629-04-1997 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
343613-12-2009 t/m 26-12-2009Terzijde 
343627-12-2009 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
343614-04-2010 t/m 27-07-2010Terzijde 
343628-07-2010 t/m 14-12-2013SyntusPer 12-12-2010 specifiek voor de "Grensland Express".
343615-12-2013 t/m 02-02-2014Terzijde 
343603-02-2014 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343610-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3436    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3437 343715-05-1997 t/m 13-06-2007NS Reizigers 
5914-06-2007 t/m 08-12-2012SyntusPer 14-06-2005 vernummerd in 59.
343709-12-2012 t/m     -02-2014Terzijde 
3437    -02-2014 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343710-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3437    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3438 343827-05-1997 t/m 30-03-2005NS Reizigers 
5701-04-2005 t/m 08-12-2012SyntusPer 01-04-2005 vernummerd in 57.
343809-12-2012 t/m 29-01-2014Terzijde 
343830-01-2014 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343810-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3438    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3439 343919-09-1997 t/m 30-03-2005NS Reizigers 
5801-04-2005 t/m 08-12-2012SyntusPer 01-04-2005 vernummerd in 58.
343909-12-2012 t/m     -12-2013Terzijde 
3439    -12-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
343910-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3439    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3440 344019-06-1997 t/m 17-01-2005NS Reizigers 
5618-01-2005 t/m 08-12-2012SyntusPer 17-01-2005 vernummerd in 56.
344009-12-2012 t/m 10-10-2013Terzijde 
344011-10-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
344010-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3440    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
StelNummerPeriodeGebruikerWijzigingen en opmerkingen
3441 344101-07-1997 t/m 13-12-2003NS Reizigers 
5414-12-2003 t/m 08-12-2012SyntusPer 14-12-2003 vernummerd in 54.
344109-12-2012 t/m     -08-2021Terzijde 
3441    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3442 344215-07-1997 t/m 09-06-2001NS Reizigers 
344210-06-2001 t/m 04-04-2002Syntus 
344205-04-2002 t/m 13-12-2003NS Reizigers 
5514-12-2003 t/m 08-12-2012SyntusPer 14-12-2003 vernummerd in 55.
344209-12-2012 t/m     -08-2021Terzijde 
3442    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3443 344301-08-1997 t/m 09-06-2001NS Reizigers 
344310-06-2001 t/m 04-04-2002Syntus 
344305-04-2002 t/m 11-12-2004NS Reizigers 
344312-12-2004 t/m 12-12-2009RegioNS 
344313-12-2009 t/m 06-01-2010Terzijde 
344307-01-2010 t/m 15-01-2010NS Reizigers 
344316-01-2010 t/m 14-04-2010Syntus 
344315-04-2010 t/m 01-01-2011Terzijde 
344302-01-2011 t/m     -04-2011NS Reizigers 
3443    -04-2011 t/m 19-12-2013TerzijdeBegin april 2011 terzijde gesteld.
344320-12-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
344310-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3443    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3444 344414-08-1997 t/m 09-06-2001NS Reizigers 
344410-06-2001 t/m 24-04-2002Syntus 
344425-04-2002 t/m 11-12-2004NS Reizigers 
344412-12-2004 t/m 12-12-2009RegioNS 
344413-12-2009 t/m 05-01-2010Terzijde 
344406-01-2010 t/m 15-01-2010NS Reizigers 
344416-01-2010 t/m 14-04-2010Syntus 
344415-04-2010 t/m 01-01-2011Terzijde 
344402-01-2011 t/m     -04-2011NS Reizigers 
3444    -04-2011 t/m 27-10-2011TerzijdeBegin april 2011 terzijde gesteld.
344428-10-2011 t/m 08-12-2012Syntus 
344409-12-2012 t/m 28-10-2013Terzijde 
344429-10-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
344410-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3444    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3445 344526-08-1997 t/m 09-06-2001NS Reizigers 
344510-06-2001 t/m 24-04-2002Syntus 
344525-04-2002 t/m 11-12-2004NS Reizigers 
344512-12-2004 t/m 12-12-2009RegioNS 
344513-12-2009 t/m 06-01-2010Terzijde 
344507-01-2010 t/m 13-04-2010NS Reizigers 
344514-04-2010 t/m 01-01-2011Terzijde 
344502-01-2011 t/m     -03-2011NS Reizigers 
3445    -03-2011 t/m 27-10-2011TerzijdeIn maart 2011 terzijde gesteld.
344528-10-2011 t/m 08-12-2012Syntus 
344509-12-2012 t/m 17-10-2013Terzijde 
344518-10-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
344510-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
SD85-002    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych. Te vernummeren in SD85-002.
3446 344626-08-1997 t/m 29-05-1999NS Reizigers 
344630-05-1999 t/m 10-12-2005NoordNed 
344611-12-2005 t/m 16-11-2007Arriva 
344617-11-2007 t/m 13-11-2008NS Reizigers 
344614-11-2008 t/m 20-11-2009Veolia 
344621-11-2009 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
344613-12-2009 t/m 31-08-2010Terzijde 
344601-09-2010 t/m 17-12-2010Veolia 
344617-12-2010 t/m 01-04-2011Syntus 
344602-04-2011 t/m 22-09-2011Terzijde 
344623-09-2011 t/m 08-12-2012Syntus 
344609-12-2012 t/m 11-12-2013Terzijde 
344612-12-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld.
344610-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3446    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3447 344709-09-1997 t/m 29-05-1999NS Reizigers 
344730-05-1999 t/m 10-12-2005NoordNed 
344711-12-2005 t/m 15-08-2007Arriva 
344716-08-2007 t/m 13-11-2008NS Reizigers 
344714-11-2008 t/m 20-11-2009Veolia 
344721-11-2009 t/m 12-12-2009NS Reizigers 
344713-12-2009 t/m 07-11-2010Terzijde 
344708-11-2010 t/m 01-04-2011Veolia 
344702-04-2011 t/m 01-09-2011Terzijde 
344702-09-2011 t/m 08-12-2012Syntus 
344709-12-2012 t/m 19-12-2013Terzijde 
344720-12-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld. Per 07-07-2015 voorzien van stickers "In opdracht van provincie Overijssel".
344710-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3447    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3448 344825-09-1997 t/m 29-05-1999NS Reizigers 
344830-05-1999 t/m 10-12-2005NoordNed 
344811-12-2005 t/m 15-08-2007Arriva 
344816-08-2007 t/m 02-02-2009NS Reizigers 
6003-02-2009 t/m 08-12-2012Syntus 
344809-12-2012 t/m 28-11-2013Terzijde 
344829-11-2013 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld. Per 07-03-2014 specifiek voor Zwolle - Kampen.
344810-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3448    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3449 344929-05-1999 t/m 29-05-1999NS Reizigers 
344930-05-1999 t/m 10-12-2005NoordNed 
344911-12-2005 t/m 16-11-2007Arriva 
344917-11-2007 t/m 02-02-2009NS Reizigers 
6103-02-2009 t/m 08-12-2012Syntus 
344909-12-2012 t/m 21-01-2014Terzijde 
344922-01-2014 t/m 09-12-2017NS ReizigersNa revisie weer in dienst gesteld. Per 07-03-2014 specifiek voor Zwolle - Kampen.
344910-12-2017 t/m     -10-2020Terzijde 
3449    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
StelNummerPeriodeGebruikerWijzigingen en opmerkingen
3450 345013-11-1997 t/m 29-05-1999NS Reizigers 
345030-05-1999 t/m 13-12-2003Syntus 
5014-12-2003 t/m 08-12-2012SyntusPer 14-12-2003 vernummerd in 50.
345009-12-2012 t/m     -10-2020Terzijde 
3450    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
3451 345104-12-1997 t/m 29-05-1999NS Reizigers 
345130-05-1999 t/m 13-12-2003Syntus 
5114-12-2003 t/m 08-12-2012SyntusPer 14-12-2003 vernummerd in 51.
345109-12-2012 t/m     -08-2021Terzijde 
3451    -08-2021 t/mBrouwer TechniekVerkocht aan Brouwer Techniek.
3452 345220-01-1998 t/m 29-05-1999NS Reizigers 
345230-05-1999 t/m 13-12-2003Syntus 
5214-12-2003 t/m 08-12-2012SyntusPer 14-12-2003 vernummerd in 52.
345209-12-2012 t/m     -01-2021Terzijde 
3452    -01-2021 t/mHTFSVerkocht aan Happy Train Fleet Services.
3453 345326-03-1998 t/m 29-05-1999NS Reizigers 
345330-05-1999 t/m 13-12-2003Syntus 
5314-12-2003 t/m 08-12-2012SyntusPer 14-12-2003 vernummerd in 53.
345309-12-2012 t/m     -10-2020Terzijde 
3453    -10-2020 t/mSKPLVerkocht aan Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych.
Rood gemarkeerde stellen zijn tijdelijk bij de betreffende vervoerders in gebruik geweest of hebben tijdelijk terzijde gestaan.ZHSB
(ZHSB : Zeerhogesnelheidsbuffel)

Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 5 oktober 2021