Niels z'n Buffel Bladzijde

Kleurstellingen

BuffelKleurstellingen

De kleurstelling van NS

Huisstijl NS
De Buffels hebben bij de NS een afwijkende kleurstelling gekregen. Het geel is wat donkerder dan het bij de NS gebruikelijke geel. De blauwe reclame banden en eerste klas stippellijnen zijn komen te vervallen. De deuren en de NS logo's zijn donkerblauw. Nadat de oude dieseltreinstellen 180 en 186 voor de expoitatie van Oostnet Rail tussen Almelo en Mariënberg in de DM'90-gele kleur werden geschilderd met het weglaten val alle NS-kenmerken, kan de huisstijl van de Buffels wel aan Oostnet Rail worden toegeschreven.
Huisstijl NS Zwolle-Kampen
Voor de dienst op Zwolle - Kampen, in opdracht van de provincie Overijssel, zijn twee Buffels 3403 en 3410 vanaf eind november/begin december 2006 voorzien van logo's van de provincie Overijssel en de verbinding Zwolle - Kampen in het wit op de gele zijwanden.
Huisstijl NS Zwolle-Kampen
In maart 2014 werden deze twee stellen vervangen door de 3448 en 3449 welke werden voorzien van de verbinding Zwolle - Kampen in het blauw op de gele zijwanden.

Huisstijl NS oud (Dit is een fictieve kleurstelling!)
Zo zou een buffel er in de oude huisstijlkleuren van NS uit kunnen hebben zien.
Huisstijl NS Sprinter (Dit is een fictieve kleurstelling!)
Voor de revisie van de Sprinters heeft NS een impressie voor een nieuwe kleurstelling gemaakt. Op basis van deze impressie heb ik de nieuwe kleurstelling ook op een Buffel toegepast. Inmiddels zijn de Sprinters bij de revisie in de nieuwe kleurstelling gespoten. Ook de nieuw geleverde Sprinter Light Train hebben deze kleurstelling gekregen.
Huisstijl NS Sprinter

De kleurstelling van Syntus

Huisstijl Syntus
Syntus heeft aangegeven het materieel in een eigen herkenbare huisstijl te brengen. Hier vallen dus ook de Buffels onder. De zijwanden kregen grote witte vlakken met daarin het logo van Syntus. Het witte vlak wordt aan één zijde geflankeerd door een gebogen blauwe balk met stip erboven. Bij de Buffels zijn de witte vlakken op beide bakken voorzien van de blauwe balk met stip.
Huisstijl Syntus
De tijdelijke Buffels werden enkel voorzien van Syntus-logo's ter vervanging van de NS-logo's.

De kleurstelling van NoordNed

Huisstijl NoordNed (Dit is een fictieve kleurstelling!)
Ondanks dat NoordNed zich een nieuwe huisstijl met hoofdzakelijk groen heeft aangemeten, en de Wadloper 3222 in het groen heeft bestickerd, is er geen van de Buffels 3446 - 3449 vergroend. Wel prijkt op de voorkant van de dienstregeling van NoordNed een groene Buffel, maar dit betreft een fotomanipulatie.
Huisstijl NoordNed
Net als bij de overige zijn de NS-logo's verwijderd en vervangen door NoordNed-logo's.

De kleurstelling van Arriva

Huisstijl Arriva (Dit is een fictieve kleurstelling!)
Per 11 december 2005 werden de trein- en busdiensten van NoordNed overgenomen door Arriva. Arriva was toen al volledig eigenaar van NoordNed. In een prijsvraag voor namen voor de nieuw bestelde -treinstellen prijkt de afbeelding van een Buffel in de buskleuren van Arriva. Echter geen der Buffels is in deze kleurstelling gestoken.
Huisstijl Arriva (Dit is een fictieve kleurstelling!)
Impressie afbeeldingen van het nieuw bestelde -materieel tonen het nieuwe materieel in een nieuwe kleurstelling met paarsrood en creme met witte deuren.
Huisstijl Arriva (Dit is een fictieve kleurstelling!)
Het eerste -treinstel voor Arriva bleek echter rood en wit met rode deuren te zijn.
Huisstijl NoordNed
Zo lang de vier Buffels bij Arriva hebben gereden waren deze voorzien van NoordNed logo's. Inmiddels zijn de Buffels weer terug bij NSR en zijn de NoordNed logo's weer vervangen door NSR logo's.

De kleurstelling van Veolia

Per 10 december 2006 werd de treindienst op de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond overgenomen door Veolia. Aanvankelijk wilde Veolia, totdat het nieuw bestelde materieel geleverd was, tijdelijk Buffels huren. Maar omdat voor het nog jonge Buffel materieel een huurperiode van minstens 10 jaar gold, zag Veolia daar toch vanaf en huurde Veolia .
Huisstijl Veolia
Wegens toenemende aantallen reizigers zag Veolia zich genoodzaakt om eind 2008 extra materieel in te zetten. Omdat de inmiddels buiten dienst waren gesteld, lukte het Veolia om voor een korte tijd twee Buffels te huren. Op 14 november 2008 zijn twee Buffels toegevoegd aan het materieelpark van Veolia. Deze zijn, net als de destijds, eenvoudig voorzien van Veolia logo's over de NS logo's.
Huisstijl Veolia (Dit is een fictieve kleurstelling!)
Gezien de korte duur zal er geen Buffel in de volledige huisstijl van Veolia worden beplakt.

De kleurstelling van RegioNS

Per 12 december 2004 werd de treindienst tussen Zutphen en Apeldoorn door NS Reizigers onder de naam RegioNS uitgevoerd. Een drietal Buffels werd voor deze dienst aangewezen. Naast stickers met de tekst "REGIONS ZUTPHEN-APELDOORN V.V. REGIONS" op de koppen en over de koersdisplays bleef de huisstijl van NS Reizigers gehandhaafd. Nadat per 13 december 2009 het materieel werd uitgewisseld met andere stellen werd de gelegenheid aangegegrepen om, in navolging van de twee voor Zwolle - Kampen aangepaste stellen, ook de nieuwe stellen voor Zutphen - Apeldoorn te voorzien van een aangepast uiterlijk.
Huisstijl RegioNS
De Buffels zijn voorzien van logo's van de provincie Gelderland en de verbinding Zutphen - Apeldoorn in het blauw op de gele zijwanden.

De kleurstelling van Grensland Express

Per 12 december 2010 startten Syntus en Bentheimer Eisenbahn een gezamenlijke internationale treindienst tussen Hengelo en Bad Bentheim onder de naam "Grensland Express". De door Syntus van NS Reizigers gehuurde Buffel 3436 werd hiervoor in de huisstijl van de Grensland Express bestickerd met lichte afbeeldingen van reizigers.
Huisstijl Grensland Express

De kleurstelling van SKPL

De 32 door Stowarzyszenie Kolejowych Przewozó Lokalnych (SKPL) in Polen overgenomen Buffels zullen in de rood/geel/zwarte kleurstelling van deze maatschappij worden gebracht. Als eerste werd de in SD85-001 vernummerde 3429 in de nieuwe rode kleurstelling met gele deuren, een zwarte band rond de ramen en witte opschriften gebracht. Verder kregen de draaistellen een lichtgrijze kleur.
Huisstijl SKPL


Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 3 oktober 2021